Misiune şi obiective

Oficiul Juridic, ca structură organizatorică a Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, prin personalul său (consilieri juridici), asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale universităţii în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, precum şi în privinţa oricărui raport juridic în care universitatea este parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentele şi actele administrative proprii ale universităţii.

Relaţia profesională dintre consilierul juridic şi beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale.

În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei României, legilor în vigoare, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic.

Regulament de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic

Legislaţie...

Consilier juridic

Jurist Gabriel Dragoş

  e-Mail: g.dragos@uem.ro
  Tel.: +40 730 583042