Biroul de Audit Public Intern

Misiune şi obiective

Auditul este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge plus valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice, să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului de Audit Public Intern

Planuri de audit multianuale: 2016-2018 - 2013-2015 - 2010-2012

Auditor

Ec. Monica Olari

  e-Mail: m.olari@uem.ro 
  Tel.: +40 730 583043