Proiecte

Mihaela RĂDUCA - director de proiect - DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE FERMĂ APICOLĂ, contract nr. C112010951100039, din 24.06.2010, valoare contractuală 25.000 Euro (echivalentul a 106.970 Lei la data de 27.11.2009), câştigat conform Raportului de Selecţie nr. 60222 din 15.04.2010, (2010)
Mihaela RĂDUCA - membru în echipa de cercetare - ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.2 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ TOTEŞTI 1, APARŢINÂND SH HAŢEG, contract nr. 4207/15.11.2010, valoare contractuală 4.400 Lei, fără TVA, (2010)
Mihaela RĂDUCA - membru în echipa de cercetare - STUDIU PRIVIND COMPORTAREA MOTOARELOR SINCRONE DE 5 MW DE LA STAŢIA DE POMPARE SACUIEU PE PERIOADA PAUZEI DE LA R.A.R. MONOFAZAT ÎN REŢEAUA DE ALIMENTARE DE 110 KV PENTRU REALIZAREA R.A.R.- ULUI MONOFAZAT DE LA 110 KV – SACUIEU – HUEDIN, contract nr. 10461/31.10.2008, valoare contractuală 46.236 Lei, fără TVA, (2008)
Mihaela RĂDUCA - membru în echipa de cercetare - DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATOARELOR VERTICALE ÎN VEDEREA CENTRĂRII CORECTE, LA LUCRĂRILE DE MENTENANŢĂ COD CPV 74310000-5, FAZA 1 ŞI FAZA 2, contract nr. 138/25.08.2008, valoare contractuală 70.308 Lei, fără TVA, (2008)
Mihaela RĂDUCA - membru în echipa de cercetare - ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE EXCITAŢIE ROTATIVE LA MOTOARELE SINCRONE 4650KW, 5100 KW, 6 KV, contract nr. 47/24.06.2008, valoare contractuală 35.200 Lei, fără TVA, (2008)