Tipografia Universităţii „Eftimie Murgu“

Tipografia UEMR este un serviciu funcţional al Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa, subordonat DGAF, care a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului UEMR din data de 02.09.2008.

Sediul tipografiei se află în incinta UEMR, P-ţa Traian Vuia, Nr. 1 - 4, Corp D, sala D.10 (demisol).

Orar de funcţionare:

  Marţi - joi: 10:00 - 12:00 şi 14:00 - 16:00
  Vineri: 10:00 - 13:00

• Cărţi de vânzare 

Contact

Ing. Laurenţiu Radu
  e-Mail: tipografie@uem.ro / l.radu@uem.ro
  Tel.: +40 730 583036

Stand de carte pentru studenţi

Orar de funcţionare

  Luni - vineri: 12:00 - 16:00

Lista cărţilor

Norme de tehnoredactare şi coperţile colecţiilor Editurii Eftimie Murgu

Exemplu de copertă colecţia Orizonturi Economice

Autorii sunt rugaţi să contacteze consilierul editorial al Editurii Eftimie Murgu - Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia - pentru eventuale propuneri sau lămuriri privind editarea, prezentele norme având un caracter orientativ.

Lucrările predate la editură în format electronic vor avea pe coala de hârtie A4, marginile setate după cum urmează: stânga - 4 cm; dreapta - 4 cm; sus - 5,3 cm; jos - 5,3 cm). Subsolul va fi setat la 4,8 cm.

Structura cărţilor va fi pe părti şi/sau capitole de gradul I, subcapitole şi paragrafe. Titlurile capitolelor se vor scrie cu caractere majuscule, literele fiind cu două grade mai mari decât cele din textul de bază. Capitolele şi subcapitolele se vor numerota în sistem zecimal.

Paragrafele vor începe (primul rând) la 1 cm faţă de marginea textului. Desenele se pot prezenta (scanate cu rezolutie de 300 dpi şi salvate preferabil în format .tif) introduse în text. Graficele vor avea pe axele de coordonate mărimile şi unităţile de măsură SI (între paranteze drepte).

Tabelele vor avea cap de tabel, cu denumirile mărimilor de pe coloane/rânduri iar unităţile de măsură corespunzătoare vor fi scrise între paranteze drepte.Numărul formulei se va încadra cu paranteze rotunde şi se va plasa la marginea din dreapta a oglinzii paginii, iar formula va fi centrată. Tabelele vor avea titlul deasupra, iar figurile vor avea legenda dedesubt.

Textul lucrării se va scrie în editorialele de text Word Perfect sau Word sub Windows, de preferinţă cu fonturile Times New Roman sau Arial, cu diacritice româneşti.

Coperţile tipizate pentru cele trei colecţii ale Editurii Eftimie Murgu:

• Colecţia Orizonturi Economice
• Colecţia Orizonturi Socio-Umane
• Colecţia Orizonturi Tehnice

Autorii sunt rugaţi să respecte tipul caracterelor din coperta respectivă (pentru autor/autori, denumirea cărţii).