Activitate didactică

Curs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic: anul I, semestrul 1, EM + INFO (licenţă)
Electrotehnică: anul II, semestrul 2, INFO + IEDM (licenţă)
Metoda elementelor finite: anul II, semestrul 2, INFO +EM (licenţă)
Măsurări electrice şi electronice: anul III, semestrul 1, EM + INFO (licenţă)
Senzori şi traductoare: anul III, semestrul 2, EM + INFO (licenţă)
Instrumentaţie virtuală: anul III, semestrul 1, EM (licenţă) + anul IV, semestrul 1, INFO (licenţă)

Laborator
Electrotehnică: anul II, semestrul 2, INFO (licenţă)
Metoda elementelor finite: anul II, semestrul 2, INFO +EM (licenţă)
Măsurări electrice şi electronice: anul III, semestrul 1, EM + INFO (licenţă)
Senzori şi traductoare: anul III, semestrul 2, EM + INFO (licenţă)
Instrumentaţie virtuală: anul III, semestrul 1, EM (licenţă) + anul IV, semestrul 1, INFO (licenţă)

Proiect
Instrumentaţie virtuală: anul III, semestrul 1, EM (licenţă) + anul IV, semestrul 1, INFO (licenţă)

Program consultaţii:
Joi: 14.00 - 16.00
Vineri: 10.00 - 12.00