Activitate didactică

Curs
Desen tehnic şi infografică II: anul II, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)
Fiabilitate şi diagnoză: anul III, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)
Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere: anul IV, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)
Programarea echipamentelor cu comandă numarică / Programarea maşinilor-unelte cu comandă numerică: anul I, semestrul II, Concepţia si Testarea Sistemelor Mecanice / Sisteme Electromecanice Avansate (master)

Laborator
Desen tehnic şi infografică II: anul II, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)
Maşini- unelte şi prelucrări prin aşchiere: anul IV, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)
Programarea echipamentelor cu comandă numarică / Programarea maşinilor-unelte cu comandă numerică: anul I, semestrul II, Concepţia si Testarea Sistemelor Mecanice / Sisteme Electromecanice Avansate (master)

Seminar
Fiabilitate şi diagnoză: anul III, semestrul I, Inginerie Mecanică (licență)

Program de consultații: (B8)
Luni: 10:00 - 12:00
Joi: 14:00 - 16:00