Biroul Resurse Umane

Misiune şi obiective

Biroul Resurse Umane are misiunea de a implementa politica instituţiei în domeniul resurselor umane şi de a susţine administrativ iniţiativele conducerii universităţii în legătură cu asigurarea şi folosirea eficientă a personalului din universitate, în concordanţă cu reglementările în vigoare.

Obiectivele Biroului Resurse Umane sunt:
- recrutarea, selectarea şi încadrarea de personal calificat, corespunzător cerinţelor posturilor;
- asigurarea salarizării echitabile a personalului, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în deplin acord cu performanţele, angajamentul şi gradul de implicare a acestuia;
- susţinerea conducerii Universităţii în fundamentarea politicii de personal prin realizarea de situaţii şi analize statistice privind resursele umane.

Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Resurse Umane

Personalul biroului

Referent resurse umane (coordonator birou)

Dr. ing. Sorin Mihancea

  e-Mail: s.mihancea@uem.ro
  Tel.: +40 730 583043

Administrator financiar

Drd. ec. Laurenţiu Furdui

  e-Mail: l.furdui@uem.ro
  Tel.: +40 730 583029