Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş

Discipline predate: Metodica predării atletismului în şcoală; Atletism tehnica probelor; Metode de cercetare în EFS; Fundamentele atletismului.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie.