Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Silvia Sorina Zuiac

Discipline predate: Anatomie şi Biomecanică; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor; Fiziologie; Planificare familială şi sănătatea reproducerii; Elemente de medicină socială.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică; Medicină; Motricitate; Măsuri de prim ajutor pentru activităţile fizice; Măsuri de prevenţie medicală pentru studenţi în sălile de fittnes şi pentru toate activităţile sportive practcate de aceştia; Interpretarea noţiunilor privind sistemul muscular şi osos al sportivilor.