Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Gianina-Cătălina Clavac Prodan

Discipline predate: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului; Metodologia cercetării pedagogice; Psihopedagogia jocului; Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului; Managementul şi proiectarea programelor educaţionale; Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământul liceal, postliceal, universitar); Practică pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar – discipline socio-umane.

Domenii de expertiză: Competenţe psihopedagogice, de predare; Competenţe de cercetare în domeniul social şi pedagogic; Competenţe de scriere, implementare şi coordonare de proiecte europene; Competenţe în acreditarea şi derularea de programe educaţionale; Competenţe de coordonare; Competenţe în formarea iniţială şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.