Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Prof. univ. dr. Lavinia Elisabeta Popp

Discipline predate: Introducere în Asistenţa Socială; Sistemul de asistenţă socială; Tehnici de intervenţie in asistenţa socială; Politica ocupării forţei de muncă; Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de asistenţă socială; Managementul serviciilor de îngrijire social-medicală; Managementul schimbării în asistenţă socială; Asistenţa socială a persoanelor cu boli terminale şi HIV/SIDA; Introducere în management.

Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice sociologiei şi asistenţei sociale din perspectiva reducerii riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor sociologice şi specific asistenţiale; Capacitatea de a comunica şi relaţiona profesional cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială şi alţi actori sociali implicaţi.