Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Lavinia Maria Niţulescu

Discipline predate: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi practica evaluării; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Practică pedagogică; Pedagogie interactivă; Psihopedagogie; Pedagogie II (teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării).

Domenii de expertiză: Psihopedagogia de predare a disciplinelor specifice domeniului ştiinţe ale educaţiei; Formare iniţială şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; Cercetare în domeniul pedagogic.