Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Liliana Dacica

Discipline predate: Activităţi de timp liber; Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului; Tehnici specifice de predare în educaţie fizică şi sport; Metodica predării handbalului în şcoală; Didactica specialităţii; Educaţie fizică.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică şi sport; Activități sportive de timp liber; Managementul sportului; Sport pentru toţi; Handbal.