Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Alina Constantin

Discipline predate: Consiliere în asistenţa socială; Asistenţa socială şi consilierea în şcoli; Strategii de asistenţă socială în şcoală; Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională; Dezvoltare umană; Psihologia vârstelor; Introducere în psihologie; Fundamentele psihologiei; Psihologia educaţiei; Psihologie socială; Psihologie socială aplicată.

Domenii de expertiză: Sociologie; Asistenţă socială; Management educaţional; Psihologie; Psihoterapie.