Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia

Discipline predate: Limba română; Literatura română; Metodica predării limbii şi literaturii române; Metodica activităţilor de educare a limbajului; Limba franceză.

Domenii de expertiză: Limba română literară; Literatura română; Dialectologie; Lexicologie; Folclor; Limba franceză.