Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Andrade Ionuț Bichescu

Discipline predate: Bazele jocului de fotbal; Managementul educaţiei fizice şi sportului; Sociologia educaţiei fizice şi sportului; Educaţi psihomotrică. Educaţie fizică şi metodica predării.

Domenii de expertiză: Fotbal; Sociologia EFS; Managementul EFS; Educaţie psihomotrică; Educaţie fizică.