Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Daniel Alic

Discipline predate: Istoria religiilor; Istoria artei creştine; Limba latină; Drept canonic şi administraţie bisericească; Introducere în catehetică; Catehetică şi omiletică; Teologie dogmatică; Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă.

Domenii de expertiză: Istoria bisericii; Istoria artei creştine.