Activitate didactică

Curs
Tehnologia construcţiilor de maşini: anul IV, semestrul 1, IEDM (licenţă)
Maşini unelte şi sisteme de producţie: anul IV, semestrul 2, IEDM (licenţă)
Maşini unelte şi agregate: anul II, semestrul 2, EM (licenţă)
Tehnologii de prelucrare prin aşchiere: anul III, semestrul 2, IEDM (licenţă)
Mecanica şi rezistenţa materialelor: anul I, semestrul 2, II (licenţă)

Laborator
Bazele proiectării sculelor aşchietoare: anul IV, semestrul 1, IEDM (licenţă)
Tehnologia construcţiilor de maşini: anul IV, semestrul 1, IEDM (licenţă)
Maşini unelte şi sisteme de producţie: anul IV , semestrul 2, IEDM (licenţă)
Maşini unelte şi agregate: anul II, semestrul 2, EM (licenţă)
Tehnologii de prelucrare prin aşchiere: anul III, semestrul 2, IEDM (licenţă)
Mecanica şi rezistenţa materialelor: anul I, semestrul 2, II (licenţă)

Seminar
Mecanica şi rezistenţa materialelor: anul I, semestrul 2, II (licenţă)

Proiect
Bazele proiectării sculelor aşchietoare: anul IV, semestrul 1, IEDM (licenţă)

Program de consultații
Marți: 12:00 - 14:00
Vineri: 10:00 - 12:00