Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei

Elisabeta Spunei este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice la Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Domenii de expertiză:
• proiectare asistată de calculator a mașinilor electrice;
• proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor de iluminat;
• analiza comportamentului staționar și dinamic al maşinilor electrice;
• diagnoza instalaţiilor de siguranţa circulaţiei;
• analiza performanțelor sistemelor de iluminat interior și exterior.

WOS Author identifier: P-7012-2014 

Scopus - Author ID: 55576576900 

Google Scholar - link

ResearchGate - link