Departamentul de Inginerie Mecanică şi Management

Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin

Discipline predate: Programarea Calculatoarelor şi Limbaje de programare; Metode numerice; Programare pe obiecte; Programare concurentă; Sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Prelucrarea datelor in sisteme informatice economice; Informatică aplicată; Instruire asistată pe calculator.

Domenii de expertiză: Programare C/C++; Algoritmi si structuri de calcul in metode numerice; Sisteme de operare UNIX / Linux; Administrare reţele de calculatoare; WinQSB; Aplicaţii Microsoft Office (Word, Excel).