Departamentul de Inginerie Mecanică şi Management

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină

Călin-Octavian Micloşină este conferenţiar universitar în domeniul Inginerie Mecanică, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management, Facultatea de Inginerie și Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Domenii de competenţă:
- modelarea geometrică şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
- proiectarea tehnologică asistată de calculator a componentelor mecanice;
- estimări de durată de viaţă a componentelor mecanice pe baza analizei prin metoda elementelor finite;
- dezvoltări privind sistemul mecanic şi sistemul de acţionare ale roboţilor cu topologie serială şi cu topologie paralelă;
- programarea roboţilor industriali.

WOS - Author identifier: B-9867-2013

Scopus - Author ID: 36666987600

Google Scholar - link

ResearchGate - link