Activitate didactică

Curs
Modelare, identificare și simulare: anul II, semestrul 2, Inf. Ind. (licență)
Prelucrarea numerică a semnalelor: anul III, semestrul 1, Inf. Ind. (licență)
Semnale și sisteme: anul III, semestrul 1, Inf. Ind. (licență)
Programarea aplicaţiilor de timp real: anul IV, semestrul 1, Inf. Ind. (licență)
Reţele şi sisteme de comunicaţie: anul IV, semestrul 1, Inf. Ind. (licență)
Conversia energiei: anul IV, semestrul 1, EM (licență)
Sisteme cu evenimente discerte: anul IV, semestrul 2, Inf. Ind. (licență)
Managementul sistemelor energetice regenerabile: anul I, semestrul 1, SEA (master)

Laborator
Prelucrarea numerică a semnalelor: anul III, semestrul 1, Inf. Ind. (licență)
Managementul sistemelor energetice regenerabile: anul I, semestrul 1, SEA (master)

Program de consultații
Luni: 18:00 - 20:00
Joi: 10:00 - 14:00