Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel

Cristian-Paul Chioncel este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Preocupările conferențiarului Chioncel în domeniul cercetării sunt focusate pe domeniul energiilor regenenerabile și al prelucrării semnalelor. Cercetările vizează:
- monitorizarea și analiza potențialului eolian utilizând metode și tehnici specifice;
- analiza performanțelor sistemelor solar fotovoltaice insulare și conectate la rețea;
- dezvoltarea de algoritmi de comandă și control în vederea funcționării centralelor electrice eoliene (CEE) în punctul de putere maxim (MPP);
- procesarea avansată a semnalelor.

WOS - Author identifier: D-4345-2014

Scopus - Author ID: 16309201300

Google Scholar - link