Anul universitar 2016-2017 - semestrul II

Concurs post de Asistent universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 21 – Asistent universitar – din Statul de funcţii al Departamentului de Științe Economice, pentru anul universitar 2016-2017, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Economice.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

      Departamentul de Științe Economice

■ Postul 21 - Asistent universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului (actualizat 26.07.2017)
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs
 - Decizie numire comisie de concurs

  Rezultat concurs

R.25 - Regulament ocupare posturi didactice ed2 rev3

Candidat înscris (Nr. 1169/03.07.2017): Dr. Roșu Monica Dana Corina: CV - fişa de verificare - lista de lucrări

< Înapoi la pagina Concursuri posturi didactice