Programul ERASMUS+

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Acesta va intregra şapte dintre programele europene de finanţare actuale: Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Tineret în Acţiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul pentru cooperare cu ţările industrializate.

Mobilităţi studenţi

- de studiu: studenţii pot beneficia de o mobilitate de studiu între 3 şi 12 luni, la una din instituţiile europene de învăţământ superior partenere ale UEMR. Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu.
- de plasament/practică: studenţii pot, de asemenea, beneficia de o mobilitate de plasament/practică între 2 şi 12 luni, la una din instituţiile europene de învăţământ superior partenere ale UEMR sau într-o întreprindere.

Mobilităţi personal academic şi administrative

Cadrele didactice şi personalul administrativ pot beneficia de sprijin financiar pentru a desfăşura un stagiu de predare într-una din instituţiile europene de învățământ superior partenere ale UEMR.
Durata totală a perioadei de mobilitate nu va depăși 2 luni şi nu va fi mai scurtă de 2 zile.
În cazul personalului didactic, numărul minimum de ore de predare pe săptămână sau orice altă perioadă mai scurtă de şedere este de 8 ore.

Carta 2014 - 2020

Declarația de politică ERASMUS

Declarația de politică ERASMUS

Grilă de echivalare a notelor

Tabel grilă de echivalare a notelor