Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conducerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este asigurată de către Consiliul DPPD, care reprezintă organismul decizional şi deliberativ al departamentului.

Consiliul DPPD este format din:

Director: Conf. univ. dr. Gianina Cătălina Clavac - Prodan

Membri:

 Conf. univ. dr. Liliana Dacica
    e-Mail: l.dacica@uem.ro

 Ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel - Drugărin
    e-Mail: c.anghel@uem.ro