Persoane cu funcţii de conducere - UEMR

Conf. univ. dr. Venera Manciu - Rector
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich - Prorector
Ing. Mariana Popa - secretar şef

Persoane cu funcţii de conducere - facultăţi şi departamente

Prof. univ. dr. ing. Codruţa Hamat - Decan FIM
Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca - Director DIEI
Conf. univ. dr. ing. Călin Micloşină - Director DMIM
Ing. Magdalena Adelmann - Secretar şef FIM

Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu - Director Şcoala doctorală

Conf. univ. dr. Marius Miloş - Decan FSE
Conf. univ. dr. Solomia Andreş - Prodecan FSE
Conf. univ. dr. Adrian Tănase - Director DSE
Ec. Daniela Stepan - Secretar şef FSE

Conf. univ. dr. Andrade Bichescu - Decan FSS
Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia - Prodecan FSS
Conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu - Director DTSS
Ing. Florentina Babin - Secretar şef FSS

Conf. univ. dr. Gianina Prodan - Director DPPD

Ing. Angela Angheloiu - Director DGAF