Decembrie

Concurs post de Contabil şef

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Contabil şef cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Financiar-Contabil.

Anunţ concurs şi cerinţe
Fişa postului
Dosar concurs (acte necesare)
Calendar concurs
Bibliografie 

Analiza dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

Concurs post de Bucătar

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Muncitor calificat - bucătar, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Cămin-Cantină.

Cerinţele postului
Fişa postului
Dosar concurs (acte necesare)
Calendar concurs

Analiza dosare
Rezultat proba practică
Rezultat interviu
Rezultat final

Concurs post de Îngrijitor

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Întreţinere.

Cerinţele postului
Fişa postului
Dosar concurs (acte necesare)
Calendar concurs

Analiza dosare
Rezultat proba practică
Rezultat interviu
Rezultat final

Octombrie

Concurs post de Director general - administrativ

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Director general - administrativ al universităţii.

În şedinţa din data de 22 decembrie 2016 a fost validat rezultatul final al concursului de către Senatul Universităţii.

Rezultat concurs
Rezultat interviu
Rezultat proba practică

Rezultat proba scrisă

Anunţ concurs
Calendar concurs
Dosar concurs (acte necesare)
Bibliografie
Cerinţe proba practică 
Condiţii ocupare post
Analiza dosare

August

Concurs post de Secretar

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

scoate la concurs

un post de Secretar cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Rezultat final concurs
Rezultat proba practică
Rezultat proba scrisă

Cerinţe post
Bibliografie şi Fişa postului
Dosar concurs (acte necesare)
Calendar concurs
Condiţii ocupare post de natură contractuală
Analiza_dosare

Iulie

Procedură selecţie Administrator SC UEMR Servicii SRL

În data de 20.07.2016, cu începere de la ora 10:00, se va organiza în Sala Senatului UEMR procedura de selecţie a noului administrator al SC UEMR Servicii SRL.

Cu această ocazie, candidaţii la funcţia de administrator al SC UEMR Servicii SRL îşi vor prezenta CV-ul şi planul de management pentru SC UEMR Servicii SRL şi vor răspunde întrebărilor comisiei de selecţie, formată din membrii Consiliului de administraţie şi doi reprezentanţi ai Senatului UEMR.

În vederea participării la selecţia pentru ocuparea postului de administrator al SC UEMR Servicii SRL, candidaţii vor depune la secretariatul Rectoratului, până cel târziu în data de 19.07.2016, ora 14:00, un dosar conţinând: 

- cererea candidatului de participare la procedura de selectie;
- CV-ul candidatului;
- planul de management propus pentru SC UEMR Servicii SRL.

Iunie

Concurs post de Contabil şef

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

un post vacant de Contabil şef cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Financiar-Contabil.

Cerinţe post
Fişa postului
Dosar concurs (acte necesare)
Calendar concurs
Cerinţe: proba scrisă (include bibliografia) / proba practică

 

Înapoi la pagina Concursuri