Concurs post de Director general - administrativ

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Director general - administrativ al universităţii.

28.12.2015: A fost aprobat rezultatul final al concursului de catre Senatul Universitatii 

24.12.2015, ora 14:00: Nu s-au înregistrat contestaţii la rezultatele concursului

Rezultat final

Rezultate probe 21.12.2015: proba scrisă / proba practică

Nu s-au înregistrat contestaţii la concursul de dosare

Rezultate selecţie dosare de concurs

Anunţ concurs

Calendar concurs

Dosar concurs (acte necesare)

Bibliografie

Cerinţe proba practică

Iunie

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

organizarea de concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi:

1. Administrator financiar I în cadrul Serviciului Financiar - Contabil.

2. Laborant maşini-unelte cu comandă numerică în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.

3. Muncitor în cadrul Serviciului Cămin - Cantină - 2 posturi.

4. Secretar la Facultatea de Ştiinţe Sociale - Decanat.

5. Analist programator în cadrul Departamentului TIC.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs (dosarul de concurs)

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, pe pagina web www.uem.ro sau la telefon +40 730 583043.

Pentru detalii accesaţi pagina alocată fiecărui concurs!

Concurs post de consilier de carieră cu studii superioare

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

scoaterea la concurs a unui post de consilier de carieră cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.
Persoanele interesate pot depune dosarul la Rectoratul universităţii în perioada 27.04.2015-12.05.2015, iar concursul se desfăşoară conform calendarului de concurs.
Informaţiile detaliate privind desfăşurarea concursului sunt publicate pe pagina web a universităţii: www.uem.ro, secţiunea Concursuri / Alegeri.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730 583043, Serviciul Resurse Umane din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Persoană de contact: Daniela Borcean.

Anunţ concurs
Calendar concurs
Dosar concurs
Bibliografie
Cerinţe probă practică

Situaţia candidaţilor - 14.05.2015

Rezultate parţiale - 19.05.2015
Rezultate finale  - 25.05.2015

Martie

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

anunţă

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1. Administrator financiar în cadrul Serviciului Resurse Umane – Salarizare: - studii superioare de lungă durată sau master; - vechime în muncă minim 7 ani; - cunoştinţe operare PC.

2. Analist programator în cadrul Departamentului TIC: - studii superioare de lungă durată sau master în domeniul/specializarea matematică-informatică, informatică, automatică şi calculatoare; - vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; - cunoştinţe la nivel înalt în domeniul reţelelor, securităţii reţelelor, bazelor de date şi serverelor virtuale; - cunoştinţe avansate în sisteme de operare şi programare; - cunoştinţe practice de hardware; - abilităţi de lucru în echipă; - abilităţi de relaţionare şi comunicare.

3. Inginer de sistem în cadrul Departamentului TIC: - studii superioare de lungă durată sau master în domeniul/specializarea matematică-informatică, informatică, automatică şi calculatoare, tehnic în domeniu; - vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; - cunoştinţe la nivel înalt în domeniul reţelelor, securităţii reţelelor, bazelor de date şi serverelor virtuale; - cunoştinţe avansate în sisteme de operare şi programare; - cunoştinţe practice de hardware; - abilităţi de lucru în echipă; - abilităţi de relaţionare şi comunicare.

4. Administrator financiar în cadrul Serviciului Financiar-Contabil: - studii superioare economice de lungă durată sau master; - vechime în muncă în domeniul financiar-contabil minim 5 ani; - cunoştinţe operare PC.

5. Administrator financiar - Şef birou în cadrul Biroului pentru Coordonarea Proiectelor Europene: - studii superioare economice de lungă durată sau master; - vechime în muncă în domeniul financiar-contabil minim 15 ani; - experienţă practică în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă - cunoştinţe de limba engleză; - cunoştinţe operare PC; - abilităţi manageriale; - abilităţi de comunicare şi relaţionare.

6. Secretar şef în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale: - studii superioare de lungă durată sau master; - vechime în munca de secretariat minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC; - abilităţi specifice muncii de secretariat; - abilităţi de lucru cu publicul.

7. Secretar Centrul de Studii Caransebeş: - studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă; - vechime în muncă minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC; - abilităţi specifice muncii de secretariat; - abilităţi de lucru cu publicul.

8. Secretar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: - studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă; - vechime în muncă minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC; - abilităţi specifice muncii de secretariat; - abilităţi de lucru cu publicul.

Concursurile vor avea loc la sediul universităţii în data de 18.03.2015, ora 9:00 – proba scrisă, ora 13:00 – proba practică şi în data de 23.03.2015, ora 11:00 – interviu.
Pentru detalii privind calendarul concursurilor şi locul desfăşurării probelor accesaţi pagina alocată fiecărui concurs! 

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11.03.2015, ora 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, pe pagina web www.uem.ro sau la telefon +40 730 583043.

Acte normative

O parte dintre actele normative din bibliogafie le găsiţi pe site-ul nostru aici!

Alte acte normative

Legea nr. 187 / 2014 a bugetului asigurărilor sociale

OMEN nr. 657 / 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

OUG nr. 158 / 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

OMFP nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

 

Înapoi la pagina Concursuri