Anul universitar 2015-2016 - semestrul II

Concurs post de Asistent universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 23 – Asistent universitar – din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, pentru anul universitar 2015-2016, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

      Departamentul de Ştiinţe Economice

■ Postul 23
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs
 - Locul desfăşurării concursului este sala C1.5
 - comisia de concurs

- Rezultat concurs Asistent universitar

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Facultatea

Postul/poziţia în statul de funcţiuni

Număr înregistrare dosar

1.

Demyen Suzana.: CV - fişa de verificare - lista de lucrări

FSE

Asistent, poz. 23

1340/02.06.2016