Taxe din prestări servicii (tipografie și editură)

Nr.
crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă
(lei)

1.

Taxă ISBN

100 / cadru didactic UEMR