Rezultatele obținute de candidați - noiembrie 2018

Rezultatele sesiuni de selecție Erasmus+
luna noiembrie din anul universitar 2018-2019

Nume și prenume

Facultatea

Secția

Ciclul de studii

Anul de studiu

Plasament

Micșa Monica Teodora

Facultatea de Științe Sociale

PIPP

Licență

II

Plasament

Ciorângă Cătălin Daniel

Facultatea de Științe Sociale

STPNC

Licență

II

Plasament

Văduva Borcăiaș Adelina

Facultatea de Științe Sociale

PIPP

Licență

I

Plasament

Căciulă Adrian Sorin

Facultatea de Științe Sociale

AS

Licență

II

Studiu

Ujhelyi Teodora

Facultatea de Științe Sociale

PIPP

Licență

II

Plasament

Ignat Emil Florin

Facultatea de Inginerie și Management

IM

Licență

IV

Plasament / cercetare

Andronache Casian Mihaiță

Facultatea de Inginerie și Management

IM

Licență

IV

Plasament / cercetare

Sârbu Alex-Mario

Facultatea de Științe Economice

CIG

Licență

III

Plasament

Agadișan Marcu Nucu

Facultatea de Științe Economice

AATCS

Master

I

Plasament

Olteanu Larisa

Facultatea de Științe Sociale

PIPP

Licență

II

Plasament

Vezi aici punctajul!

Selecţie noiembrie 2018

Seminar de informare: miercuri, 31.10.2018 - 14:00, Sala Multimedia

Înscrieri: 01-19.11.2018, între 11:00 - 14:00, Biroul Erasmus+, Corp A

Teste: 20.11.2018

Afişarea rezultatelor: 26.11.2018 ora 16:00

Contestaţii: 27.11.2018 - Biroul Erasmus+

Repartiţia finală: 28.11.2018, Sala Multimedia

Rezultatele obținute de candidați - mai 2018

Rezultatele celei de a II-a sesiuni de selecție Erasmus+

Mai 2018

Nume Prenume

Facultatea

Secția

Ciclul de studii

Anul de studiu

Plasament/studiu

Agadișan Marcu Nucu

Facultatea de Științe Economice

ECTS

Licență

3

Plasament

Ardeljan Deian Dorel

Facultatea de inginerie și Management

II

Licență

1

Studiu/cercetare

Zeljko Stojanovic

Facultatea de Științe Economice

ECTS

Licență

2

Plasament

Ardeljan Aleksandar

Facultatea de Științe Sociale

DEI

Licență

4

Plasament

Vezi aici punctajul!

Selecţie mai 2018

Seminar de informare: marți, 15.05.2018 - 14:00, Sala Multimedia

Înscrieri: 16.05.2018 - 18.05.2018, între 10:00 - 16:00, Biroul Erasmus+, Corp A

Teste: 21.05.2018 - 22.05.2018

Afişarea rezultatelor: 24.05.2018 ora 16:00

Contestaţii: 25.05.2018 - Biroul Erasmus+

Repartiţia finală: 29.05.2018, Sala Multimedia

Înscrieri: 20.03.2018 - 23.03.2018

Teste: 26.03.2018 - 28.03.2018

Afişarea rezultatelor: 30.03.2018

Contestaţii: 02.04.2018

Repartiţia finală: 18.04.2018, ora 14:00, Sala Multimedia

Programarea testelor

Luni, 26.03.2018, 10:00 - 12:00 - Word + Excel; sala CUPP (toți studenții)

Marți, 27.03.2018, 10:00 - 14:00 - Limbile engleză / franceză; sala A3.4

Miercuri, 28.03.2017, 16:00 - 18:00 - Alte limbi străine

Conţinutul dosarului de concurs

1. Adeverinţă facultate cu notele obţinute până în prezent.
2. Adeverinţă pentru activitatea desfăşurată în comunitatea academică (asociaţii studenţeşti, ONG-uri, sesiuni comunicare, participare la acţiuni ale UEMR).
3. CV tabelar cu poză (descarcă).
4. Scrisoare de intenţie.
5. Formular de înscriere tip (descarcă).
6. Declaraţie (descarcă).

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+, Corp A, Biroul Erasmus, din 20 până în 23 martie, între orele 1000-1600.

Criteriile de selecţie

- Media generală obţinută pe semestrele absolvite – N ;

- Cunoştinţele de limbă străină – L (nota obţinută la testul de limbă) ;

- Cunoştinţele de operare calculator – C (nota obţinută la test) ;

- Activitatea desfăşurată în comunitatea academică (în cadrul asociaţiilor studenţeşti (0,1 puncte/an), în cadrul comitetelor de organizare a sesiunilor de comunicări (0,05 puncte/sesiune), lucrări prezentate la sesiunile studenţeşti (0,05 puncte/lucrare), participări la acţiuni organizate în UEMR (0,05 puncte/activitate).

Formula de calcul a puntajului pentru clasament

Punctaj = 0,7 x N + 0,2 x L + 0,1 x C + puncte activitate

unde:

  N – media generală pe semestrele absolvite;

  L – nota obţinută la testul de limbă;

  C – nota obţinută la testul de operare PC.