2016

Noiembrie

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru ocuparea funcţiei de Decan al FSS

Comunicat nr. 43 al Biroului Electoral al UEMR

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS din partea Consilului FSS

Rezultatele votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FSS

Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS: Cristian Rudolf - Dorina Chiş-Toia

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FSS: Cristian Rudolf - Dorina Chiş-Toia

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Decan

Lect. univ. dr. Cristian Rudolf: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia: CV - Lista lucrări - Program managerial

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor şi locurilor vacantate

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrului în Consiliul FIM

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM

Candidat

Ș.l. dr. ing. Ana-Maria Budai: CV - Lista lucrări


Comunicat nr. 42 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 41 al Biroului Electoral al UEMR

Calendarul alegerilor noiembrie

Octombrie - noiembrie

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor şi locurilor vacantate

Comunicat nr. 40 al Biroului Electoral al UEMR 
Comunicat nr. 39 al Biroului Electoral al UEMR 

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcţiilor de membru în Senat şi în Consiliul FSS

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrilor în Consiuliul FSS
Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrului în Senat din partea FSS
Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrului în Senat din partea FSE

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FSS

Candidaţi

Lect. univ. dr. Alina Constantin: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Lect. univ. dr. Mihai Rohozneanu: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Senatul UEMR din partea FSS

Candidat

Lect. univ. dr. Alina Constantin: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Senatul UEMR din partea FSE

Candidat

Conf. univ. dr. Mirela Minică: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS din partea Consilului FSS

Rezultatele votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FSS

Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS: Dorina Chiş-ToiaCristian Rudolf

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FSS: Dorina Chiş-ToiaCristian Rudolf

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Decan

Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia: CV - Lista lucrări - Program managerial 
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Octombrie

Rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FSE

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrului în Consiuliul FSE

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FSE

Candidat

Asist. univ. dr. Suzana Demyen: CV - Lista lucrări - Declarație integritate

Lista cadrelor didactice cu drept de vot din UEMR

Comunicat nr. 36 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 35 al Biroului Electoral al UEMR

Calendarul alegerilor - octombrie

Iunie

Alegeri pentru ocuparea funcţiei de Rector

Rezultatele alegerilor pentru funcţía de Rector

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru ocuparea funcţiei de Rector al UEMR

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea postului de Rector

Candidaţi

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declarație integritate
Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declarație integritate
Conf. univ. dr. Andrade I. Bichescu: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declarație integritate

Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Alegeri pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM (loc vacantat)

Rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru alegerea membrilor în Consiuliul FIM

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM

Candidat

Conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar: CV - Lista lucrări


Lista cadrelor didactice cu drept de vot de la FIM

Comunicat nr. 31 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 30 al Biroului Electoral al UEMR

Calendar alegeri ocuparea locului vacantat în Consiliul FIM

Mai

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru ocuparea funcţiei de Decan al FIM

Alegeri pentru acordarea avizului din partea Consiliului FIM pentru candidaţii la funcţia de decan

Rezultatele votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FIM

Procese verbale privind consemnarea rezultatului votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FIM:
Sava Ianici, Eugen RăducaFlorentina Cziple

Candidaţi care au depus dosar

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Inginerie şi Management

Decan

Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Conf. univ. dr. ing. Florentina Cziple: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 29 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 28 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 27 al Biroului Electoral al UEMR

Calendarul alegerilor pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM 2016-2020 (Anexa 1.3 cf. HS nr. 78/16.05.2016)

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru ocuparea funcţiei de Decan al FIM

Alegeri pentru finalizarea procesului de ocupare a funcţiilor de conducere pentru mandatul 2016 - 2020

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FSS

Candidat

Lect. univ. dr. Rudolf Cristian: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DTSS

Candidați

Lect. univ. dr. Rudolf Cristian: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Senatul UEMR

Candidați

Lect. univ. dr. Chiș-Toia Dorina: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Alegeri pentru acordarea avizului din partea Consiliilor facultăţilor pentru candidaţii la funcţiile de decani

Rezultatele votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FIM / FSE / FSS

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FIM:
Florentina Cziple, Sava Ianici, Eugen Răduca

Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM: Florentina Cziple, Sava Ianici, Eugen Răduca
Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan al FSE
Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan al FSS

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Inginerie şi Management

Decan

Conf. univ. dr. ing. Florentina Cziple: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Facultatea de Științe Economice 

Decan

Conf. univ. dr. Marius Miloş: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Științe Sociale

Decan

Conf. univ. dr. Andrade Bichescu: CV - Lista lucrări - Program managerial

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 22 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 21 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 20 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 19 al Biroului Electoral al UEMR

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor de membru în Consiliul DSE, Consiliul DIEI, Consiliul FIM şi în Consiliul DPPD

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DSE

Candidat

Lect. univ. dr. Lesconi – Frumuşanu Nătăliţa Mihaela: CV - Lista lucrări

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DIEI

Candidați

Ș. l. dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia Victoria: CV - Lista lucrări

Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel: CV - Lista lucrări - Declarație

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul FIM

Candidați

Ș. l. dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia Victoria: CV - Lista lucrări

Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel: CV - Lista lucrări - Declarație

Asist. univ. dr. Hălălae Ioan: CV - Lista lucrări - Declarație

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DPPD

Candidat

Ș. l. dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia Victoria: CV - Lista lucrări

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte al Senatului, director DPPD şi membru în Consiliul DPPD, director DID şi membru în Consiliul DID

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Senatului

Candidaţi

Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde: CV - Lista lucrări

Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici: CV - Lista lucrări - Declaraţie integritate

  Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de director DPPD

Candidat

Conf. univ. dr. Gianina Cătălina Prodan: CV - Lista lucrări - Program managerial

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DPPD

Candidat

Conf. univ. dr. Liliana Dacica: CV - Lista lucrări

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de director DID

Candidat

Conf. univ. dr. ing. Constantin Marrta: CV - Lista lucrări - Program managerial

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Consiliul DID

Candidaţi

Conf. univ. dr. Laura Raisa Miloş: CV - Lista lucrări

Lect. univ. dr. Gabriel Dinu: CV - Lista lucrări

  Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Lista cu reprezentanţii studenţilor în Senatul UEMR în mandatul 2016-2020

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor de membru în Consiliul facultății și membru al Senatului UEMR

 Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcţiei de membru în Senatul universitar

Candidat

Ş. l. dr. ing. Korka Zoltan: CV - Lista lucrări

Prof. univ. dr. ing. Ruja Ioan: CV - Lista lucrări

Lect. univ. dr. Rudolf Cristian: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Cojocaru Vasile: CV - Lista lucrări - Declaraţie integritate

Conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin-Octavian: CV - Lista lucrări

Asist. univ. drd. Roșu Monica Dana Corina: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Prof. univ. dr. ing. Frunzăverde Doina: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Spunei Elisabeta: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Asist. univ. dr. Hălălae Ioan: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Conf. univ. dr. Miloș Marius: CV - Lista lucrări

Conf. univ. dr. Stan Dan: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Prof. univ. dr. ing. Gillich Gilbert - Rainer: CV - Lista lucrări

Conf. univ. dr. Prodan Gianina: CV - Lista lucrări

Conf. univ. dr. Nițulescu Lavinia: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Mitulețu Ion Cornel: CV - Lista lucrări

Prof. univ. dr. ing. Ianici Sava: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian: CV - Lista lucrări

Conf. univ. dr. Bichescu Andrade Ionuț: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Lupinca Cincă Ionel: CV - Lista lucrări

Conf. univ. dr. Rotaru Ileana Cristina: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Ene Tudorel: CV - Lista lucrări

Lect. univ. dr. Dinu Gabriel: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Conf. univ. dr. Tănase Adrian: CV - Lista lucrări - Declaraţie de integritate

Ş. l. dr. ing. Ciubotariu Costel-Relu: CV - Lista lucrări

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

 Candidaţi care au depus dosar pentru membru în Consiliile facultăților

Structura

Loc vacant / vacantat

Candidat

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Ș. l. dr. ing. Korka Zoltan: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Ș. l. dr. ing. Cojocaru Vasile: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Prof. univ. dr. ing. Hamat Codruța-Oana: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Prof. univ. dr. ing. Ianici Sava: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Conf. univ. dr. ing. Cziple Florentina Adriana: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Ș. l. dr. ing. Lupinca Cincă Ionel: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Conf. univ. dr. ing. Ene Tudorel: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM

Asist. univ. dr. ing. Amariei Olga: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Structura

Loc vacant / vacantat

Candidat

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Lect. univ. dr. Lesconi Frumușanu Nătălița-Mihaela: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Asist. univ. drd. Roșu Monica Dana: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Conf. univ. dr. Miloș Marius: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Conf. univ. dr. Andreș Solomia: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Conf. univ. dr. Manciu Venera: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Lect. univ. dr. Gherghina Liliana: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul FSE

Conf. univ. dr. Tănase Adrian: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Structura

Loc vacant / vacantat

Candidat

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Lect. univ. dr. Rudolf Cristian: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Lect. univ. dr. Zuiac Silvia Sorina: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Conf. univ. dr. Prodan Gianina: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Conf. univ. dr. Nițulescu Lavinia-Maria: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Lect. univ. dr. Guga-Coțea Alina: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Lect. univ. dr. Vișan Alina-Dana: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Asist. univ. drd. Kiss Zoltan: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Conf. univ. dr. Bichescu Andrade: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Asist. univ. dr. Stancovici Alina: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Conf. univ. dr. Rotaru Ileana-Cristina: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS

Conf. univ. dr. Chiș-Toia Dorina: CV - Lista lucrări - Declarație de integritate

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 16 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 15 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 14 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 13 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 12 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 11 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 10 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 9 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 8 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 7 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 6 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 5 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 4 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 3 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 2 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 1 al Biroului Electoral al UEMR

HS nr. 10 / 18.01.2016 privind Declaraţia de integritate - Descărcaţi Declaraţia de integritate

Metodologie alegeri

Calendarul alegerilor (Anexa 1 la metodologie)

Alegeri pentru ocuparea funcţiilor de Director de departament și a membrilor în Consiliul departamentului și a funcției de Rector

Rezultatele alegerilor pentru funcţía de Rector

Proces verbal pentru consemnarea rezultatului votului pentru ocuparea funcţiei de Rector al UEMR

Lista cadrelor didactice şi studenţilor cu drept de vot

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea postului de Rector

Candidat

Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici: CV - Lista lucrări - Program managerial

Conf. univ. dr. Venera Manciu: CV - Lista lucrări - Program managerialDeclaraţie integritate

Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca: CV - Lista lucrări - Lista cărţi - Listă contracte - Program managerial - Declaraţie integritate


Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea posturilor vacante

Structura

Loc vacant / vacantat

Candidat

Facultatea de Inginerie şi Management

Director DMIM

Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloşină: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul DMIM

Ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru: CV - Lista lucrări

Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Director DIEI

Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca: CV - Lista lucrări - Lista cărţi - Listă contracte - Program managerial - Declaraţie integritate

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul DIEI

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Economice 

Director DSE

Lect. univ. dr. Gabriel Dinu: CV - Lista lucrări - Program managerial

Conf. univ. dr. Adrian Tănase: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie integritate

Facultatea de Științe Economice 

Membru în Consiliul DSE

Lect. univ. dr. Liliana Gherghina: CV - Lista lucrări - Declaraţie integritate

Facultatea de Științe Sociale

Director DTSS

Conf. univ. dr. Lavinia Maria Niţulescu: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul DTSS

Conf. univ. dr. Ileana Cristina Rotaru: CV - Lista lucrări

Lect. univ. dr. Cristian Rudolf: CV - Lista lucrări

Lect. univ. dr. Alina Dana Vişan: CV - Lista lucrări