Taxe pentru programe de formare profesională

Nr.

crt.

Denumirea programului

Număr de ore

Cuantum taxă
(lei)

1.

Manager proiect

80

450

2.

Expert accesare fonduri europene şi de coeziune

60

350

3.

Formator

60

350

4.

Mentor (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

60

350

5.

Metodist (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

40

250