Taxe pentru studii / programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Denumirea programului de studii de conversie profesională

Forma de învăţământ

Cuantum taxă
[lei/an universitar]

Marketingul afacerilor

ID

2.400

Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

IF

2.400

Asistenţă socială

IF

2.400


Tipul taxei

Cuantum taxă*
[lei]

Taxă admitere

100

Taxă de înmatriculare

100

Taxă de studii anuală

2.400

*Cf. HS Nr. 115/08.09.2017 (completare la HS Nr. 110)