Conducerea UEMR

Rector: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde 
Preşedinte al Senatului: Prof. univ. dr. Marian Mihăilă
Prorector învăţământ: Prof. univ. dr. ing. Ioan Ruja 
Prorector cercetare: Prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer Gillich
Prorector relaţia cu studenţii şi parteneriate: Prof. univ. dr., dr. ing. Gheorghe Popovici 
Director general administrativ: Ing. Teodor Gavriş 
Contabil şef: Ec. Dorina Dugan 
Secretar şef universitate: Ing. Mariana Popa

Facultatea de Inginerie şi Management

Decan: Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa-Oana Hamat
Prodecan: Conf. univ. dr. ing. Liviu Coman 
Director Şcoala Doctorală: Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu 
Director al Departamentului IM: Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloşină 
Director al Departamentului IEI: Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca
Director al Departamentului IE: Conf. univ. dr. ing. Mihaela Răduca 
Secretar şef facultate: Ing. Magdalena Adelmann 

Facultatea de Ştiinţe Economice

Decan: Conf. univ. dr. Venera Manciu 
Prodecan: Conf. univ. dr. Mirela Costencu 
Director al Departamentului ŞE: Conf. univ. dr. Adrian Tănase 
Secretar şef facultate: Lic. Daniela Blidariu  

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Decan: Prof. univ. dr. Claudia Andriţoi
Prodecan: Conf. univ. dr. Florin Franţ 
Director al Departamentului DŞA: Conf. univ. dr. Irina Oriol 
Director al Departamentului TŞS: Conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu
Secretar şef facultate: Ing. Florentina Babin 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Director: Conf. univ. dr. ing. Constantin Marta   

Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic

Director: Conf. univ. dr. Gianina Cătălina Prodan  

Departamentul TIC

Director: Ş. l. dr. ing. Ladislau Augustinov

Biroul pentru Coordonarea Proiectelor Europene

Şef birou: Ec. Sorina Paulescu 

Serviciul Resurse Umane

Referent resurse umane: Inf. Daniela-Rodica Borcean

Tipografie

Director: Ec. Laurenţiu Furdui