Projects

Printre proiectele derulate în cadrul CCOC, care au reprezentat suport pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, amintim:

I. Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa în parteneriat cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Caraş-Severin a implementat proiectul ,,Înfiinţarea unui Centru de Orientare şi Recalificare Profesională – CORP” din cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă. (Cod proiect: PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.509).

Rezultatele proiectului au contribuit la intensificarea măsurilor active pentru ocuparea şomerilor tineri (15-25 de ani) şi creşterea gradului de calificare a acestora. Grupul ţintă a fost constituit iniţial din 56 de şomeri tineri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (unii, proaspeţi absolvenţi), cu vârste cuprinse între 15-25 ani din judeţul Caraş -Severin, care au beneficiat de cursuri de calificare gratuite (design web, lucrător social, administrator pensiune turistică, specialist în domeniul proiectării asistate de calculator).
În urma mediatizării informaţiilor, grupul ţintă s-a mărit la 62 de persoane, dintre aceştia 13 tineri au dorit să urmeze două cursuri din cele patru. Grupul ţintă a fost format din 21 persoane de gen masculin şi 41 de gen feminin. Dintre absolvenţii acestor cursuri 20% au fost absorbiţi pe piaţa muncii locală.
Cursurile au fost organizate după curricula aprobată la obţinerea autorizării CNFPA: - Lucrător social, cod COR 5139.2.2. - Administrator pensiune turistică, cod COR 5121.2.4. - Designer web, cod COR 4113.0.3. - Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator, cod COR 2139.0.7.

În urma implementării proiectului a fost înfiinţat în cadrul Universitătii „Eftimie Murgu” din Reşiţa Centrul de Orientare şi Recalificare Profesională.
Rezultatele obţinute au contribuit la creşterea potenţialului economic şi social al zonei, prin dezvoltarea abilităţilor la un număr de 62 persoane tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, intensificarea măsurilor active pentru ocuparea fortei de muncă destinate şomerilor, concentrate pe şomerii tineri, creşterea gradului de calificare a acestora în urma absolvirii celor 4 cursuri.
AJOFM Caraş-Severin a asigurat baza de date din care s-a realizat selecţia tinerilor care au urmat cursurile gratuite din cadrul proiectului, a încercat să identifice potenţialii angajatori pentru persoanele calificate prin proiect, a colaborat cu solicitantul la realizarea activitătilor de publicitate a proiectului şi de diseminare a rezultatelor. Motivul pentru care partenerul a fost selectat şi a primit aceste roluri este dat de faptul că AJOFM Caraş-Severin dispune de cea mai actualizată bază de date în domeniul şomajului şi este direct interesat de identificarea unor potenţiali angajatori pentru beneficiarii direcţi ai proiectului.
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa s-a ocupat împreună cu partenerul de activitatea de selecţie a grupului ţintă, a asigurat spaţiul şi baza materială pentru desfăşurarea cursurilor.
Consilierea unui număr de 120 de tineri a contribuit la creşterea adaptabilităţii lor la schimbările structurale, în concordanţă cu nevoia de abilităţi identificată pe piaţa forţei de muncă locale. Datele persoanelor consiliate au fost înregistrate într-o bază de date, cu ajutorul căreia s-a efectuat un studiu privind şomajul în rândul tinerilor din judeţul Caraş-Severin. 

II. În proiectul ,,E-YOUTH – European Youth Cooperates în Underlining their Territorial Heritage / Tinerii din Europa cooperează pentru sublinierea moştenirii lor teritoriale” au colaborat:

1. L’ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L., ITALIA;
2. UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA;
3. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL REGIUNII PIERIA/ BIROUL DE MOBILITĂŢI ŞI PROIECTE EUROPENE, GRECIA;
4. BULGARIA TRAINING, BULGARIA.

E-YOUTH a apărut din dorinţa partenerilor de a încuraja creativitatea şi spiritul inovativ al tinerilor studenţi, prin implicarea lor în promovarea şi punerea în valoarea a regiunii lor de origine. Prin folosirea de tehnologii moderne ale informaţiei şi comunicării şi cu sprijinul unor profesori şi îndrumători cu experienţă, tinerii europeni au fost chemaţi să descopere, să exprime şi să promoveze frumuseţea şi tradiţia din regiunea lor, de cele mai multe ori necunoscută şi departe de destinaţiile turismului de masă. E-YOUTH a creat un nou parcurs didactic, extrem de inovator şi cu o abordare multidisciplinară, care a stimulat creativitatea tinerilor implicaţi , a contribuit la stimularea activităţilor aplicative şi a exploatat noile componenţe TIC ca limbaj mai apropiat de lumea tinerilor. Proiectul a reprezentat o propunere articulată care a dorit să devină un model de abordare a unui mod neconvenţional de învăţare şi să fie pe larg implementat în diferite contexte. Forţa sa a constat în multitudinea de ingrediente şi elemente care-i dau viaţă. Ele pot apărea în contrast unele cu altele, dar, în cadrul proiectului şi-au găsit complementaritatea în rolul lor natural. Comunitatea virtuală şi comunitatea reală, spatiul virtual şi spatiul deschis, învătare şi timp liber, instrumente media şi activităti fizice, noile tehnologii şi traditiile rurale au fost câteva dintre elementele proiectului care au fost combinate ingenios pentru a stimula creativitatea si inovarea în cadrul tinerei generatii, a studenţilor in special.

Obiectivele proiectului au fost următoarele:
• Să depăşească orice stereotipii şi filtre şi să permită studenţilor care locuiesc în zone marginale să descopere cu proprii ochi, bogăţiile şi frumuseţea moştenirii lor teritoriale, din punct de vedere cultural, istoric, geografic şi să îmbogăţească astfel propriul background cultural şi de cunoştinţe;
• Să-i facă pe tineri protagonişti ai promovării propriului teritoriu şi să le stimuleze creativitatea şi inovarea în contact direct cu mediul înconjurător, prin folosirea instrumentelor Media şi Internet;
• Să promoveze o nouă abordare a învăţării, pe baza unor elemente neconvenţionale: instrumente, activităţi, forme, dimensiuni, reguli şi să-i facă capabili să combine ingenios tehnologiile cu activitatea fizică. Activităţile s-au desfăşurat în Bagno di Romagna (Italia), în Reşiţa (România), în Sofia (Bulgaria) şi in Katerini (Grecia) de către cei 36 de studenţi participanţi din partea fiecărui partener, deci un total de 144 tineri.

Proiectul a avut un impact puternic asupra comunităţii locale (în special a studenţilor), cât şi asupra celei europene, deoarece a intenţionat:
• să crească interesul şi conştientizarea referitoare la frumuseţea şi bogăţia moştenirii teritoriale; să depăşească şi să filtreze orice imagine stereotipă despre această moştenire;
• oportunitatea de a include produsele multimedia realizate de studenţi în ghiduri turistice pe Internet;
• să implice autorităţi locale, regionale şi alţi actori relevanţi (de ex. Agenţii de dezvoltare locală, instituţii de învăţământ, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului) şi să repete experienţa la o scară mai larga.

Fiecare partener a selecţionat 36 de tineri din regiunea sa pentru a participa la activităţile din proiect şi pentru a deveni protagonişti ai E-YOUTH. Pentru a participa la proiect, tinerii trebuiau să facă dovadă de următoarele aptitudini: - o bună cunoaştere a limbii engleze; - abilităţi şi competenţe TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării).
Proiectul ,,Tinerii din Europa cooperează pentru sublinierea moştenirii lor teritoriale” a avut o diseminare largă atât la nivel local cât şi la cel european, nu doar prin campania tradiţională de comunicare (conferinţe publice locale, agenţie de presă, fluturaşi în mai multe limbi, broşuri, postere, bannere etc), ci şi prin instrumentele de diseminare puternice oferite de Internet (activităţi de marketing web, site web oficial al proiectului în mai multe limbi, reţele sociale etc.), cat şi prin cadourile distribuite la evenimentele publice finale /stick-uri memorie USB cu cele 16 produse multimedia realizate de grupurile de lucru ale tinerilor).