Activităţi

CCOC îşi propune să asigure consiliere psihologică, profesională, educaţională şi consultanţă, studenţilor şi persoanelor interesate; să îndrume absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii superioare în construirea unor cariere de succes; să promoveze creativitatea şi parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional. 

În cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră se desfăşoară următoarele activităţi:
- consiliere si evaluare psihologica individuală a studenţilor Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii de student (diagnoza aptitudinilor şi capacitaţilor, programe educaţionale pentru managementul resurselor personale);
- consiliere si evaluare psihoprofesională individuală şi de gup (consiliere vocationala, orientare profesionala in functie de pregatirea academica, identificarea cerintelor aferente diferitelor profesiuni, consiliere in elaborarea scrisorii de intentie/motivatie si a CV-ului, consiliere in vederea prezentarii la un interviu, consiliere in vederea contactării unui angajator în vederea obţinerii unui loc de muncă, consultanţă in vederea deschiderii unei afaceri proprii);
- consiliere educatională;
- formare continuă, prin: programe de formare continuă/perfecţionare/specializare; alte programe de perfecţionare pentru dobândirea unor competenţe în consiliere şi orientare în carieră, asistenţă socială, educaţia adulţilor, etc.

În vederea facilitării integrării noilor generaţii de studenţi în viaţa universitară, aceştia beneficiază de sprijin, prin desfăşurarea următoarele activităţi:

Informare profesională:

- prezentarea specializărilor şi a profilelor din cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” Reşiţa;
- familiarizarea cu specificul statutului de student;
- identificarea cerinţelor aferente diverselor profesiuni;
- prezentarea ofertei de locuri de muncă existente pe piaţa muncii;
- asigurarea sprijinului informaţional studenţilor şi altor persoane interesate cu referire la filierele şi programele de studii existente în cadrul instituţiei de învăţământ.

Adaptare şi performanţă:

- cunoaşterea specificului activităţii didactice universitare;
- planificarea timpului de studiu;
- valorificarea tehnicilor de muncă intelectuală;
- valorificarea optima a serviciilor oferite de universitate;
- identificarea unor modalităţi de integrare a studenţilor în viaţa socială;
- consilierea pentru soluţionarea unor probleme de natură afectiv-emoţională.