Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră [CCOC]

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost înfiinţat prin Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră, ordin care face referire la metodologia cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.

Personalul CCOC este format din persoane care au competenţe în consilierea carierei, psihologie, sociologie; cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare ale studenţilor /absolvenţilor, precum şi din studenţi voluntari.

Misiunea CCOC este aceea de a oferi oportunităţi de carieră tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi specifice de consiliere şi orientare în carieră, care vor viza:

a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi/absolvenţi şi piaţa muncii;
d) creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

Alt-Text

Fișa de urmărire a inserției profesionale a studenților UEMR pe piața muncii

Pentru a accesa formularul faceți click aici sau pe imagine (se deschide într-un tab nou).

Formularul se completează cu majuscule, cu diacritice.

Toate informațiile solicitate în acest chestionar sunt confidențiale, ele fiind utilizate doar în scop statistic, de către UEMR, care este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în scopul declarat "educaţie şi cultură" sub nr. 26786.

Fișa de urmărire a inserției profesionale a absolvenților UEMR pe piața muncii

Pentru a accesa formularul faceți click aici sau pe imagine (se deschide într-un tab nou).

Formularul se completează cu majuscule, fără diacritice.

Toate informațiile solicitate în acest chestionar sunt confidențiale, ele fiind utilizate doar în scop statistic, de către UEMR, care este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în scopul declarat "educaţie şi cultură" sub nr. 26786.