Centre for Counselling and Career Planning [CCOC]

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost înfiinţat prin Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră, ordin care face referire la metodologia cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.

Personalul CCOC este format din persoane care au competenţe în consilierea carierei, psihologie, sociologie; cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare ale studenţilor /absolvenţilor, precum şi din studenţi voluntari.

Misiunea CCOC este aceea de a oferi oportunităţi de carieră tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi specifice de consiliere şi orientare în carieră, care vor viza:

a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi/absolvenţi şi piaţa muncii;
d) creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

Alt-Text

Data sheet for tracking UEMR students insertion on the labor market

To access the form click here or on the image (opens in a new tab).

The form must be filled in capital letters with diacritics.

All information requested in this questionnaire is confidential, being used only for statistical purposes by UEMR, which is registered as operator of personal data for the purpose stated "Education and Culture" no. 26 786.

Data sheet for tracking UEMR graduates insertion on the labor market

To access the form click here or on the image (opens in a new tab).

The form must be filled in capital letters without diacritics.

All information requested in this questionnaire is confidential, being used only for statistical purposes by UEMR, which is registered as operator of personal data for the purpose stated "Education and Culture" no. 26 786.