Repartizarea pe facultăţi a locurilor în taberele studenţeşti 2015

Facultatea

Număr studenţi pe locuri finanţate de la buget,
cursuri de zi

Număr de locuri în taberele studenţeşti 2015

Licenţă

Master

Total facultate

FIM

257

168

425

8

FSE

243

154

397

7

FSS

496

147

643

12

Total UEMR

996

469

1465

27