Valorile taxelor practicate la UEMR / Modalități alternative de plată

A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat) și alte venituri din învățământ (finalizare studii, examene diferență, reexaminare) - RO41TREZ18120F330500XXXX

B. Taxe pentru studii pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - RO41TREZ18120F330500XXXX

C. Taxe pentru studiile psihopedagogice - RO41TREZ18120F330500XXXX

D. Taxe pentru programe de formare și conversie profesională, specializare și perfecționare (DPPD, ANRE) - RO73TREZ18120F331700XXXX

E. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - RO41TREZ18120F330500XXXX

F. Alte taxe (adeverințe, documente de studii) - RO41TREZ18120F330500XXXX

G. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice - RO41TREZ18120F330500XXXX

H. Taxe prestări servicii (editură și tipografie) - RO38TREZ18120F331600XXXX

I. Încasări din contribuția studenților pentru cămin, cantină, internat - RO65TREZ18120F331400XXXX


Trezoreria municipiului Reșița - Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița - CUI 3061983

Hotărâri ale CA/Senatului UEMR cu privire la taxele percepute

Hotărârea Senatului Nr. 236/25.10.2018 completează hotărârea nr. 138/19.07.2018 privind taxele practicate de UEMR în anul universitar 2018-2019

Hotărârea Senatului Nr. 138/19.07.2018 privind cuantumul taxelor practicate de UEMR în anul universitar 2018-2019

Hotărârea CA Nr. 1/33 din 11.07.2018 privind cuantumul taxelor și termenele limită de achitare

Hotărârea CA Nr. 5/25 din 23.05.2018 privind taxele de cazare în căminul Colegiului Tehnic Reșița și acordarea de sprijin financiar

Hotărârea CA Nr. 2/5 din 26.01.2017 privind cuantumul taxelor pentru programele derulate de către DPPD