Extras din Regulamentul de ordine interioară al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa

"CAPITOLUL I: Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art. 58
Salariaţii UEMR au dreptul de a se adresa conducerii, prin formularea unei cereri sau reclamaţii, cu privire la toate aspectele ce decurg din desfăşurarea raporturilor individuale de muncă.

Art. 59
Orice cerere sau reclamaţie trebuie formulată în scris sau poate fi transmisă prin e-mail la Rectoratul UEMR.

Art. 60
UEMR, în urma înregistrării cererii sau reclamaţiei formulate de salariat, va comunica acestuia în termen de 30 de zile de la înregistrare, soluţia dată, indiferent dacă acesta este sau nu favorabilă.

Art. 61
În cazul în care aspectele sesizate de către salariat prin cererea sau reclamaţia sa, necesită o cercetare mai amănunţită, universitatea îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de soluţionare de 30 de zile cu cel mult 15 zile.

Art. 62 (1)
În situaţia în care un salariat se adresează cu mai multe cereri sau reclamaţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, salariatului urmând a i se comunica un singur răspuns.
(2) În situaţia în care după trimiterea răspunsului la o cerere sau reclamaţie formulată de către un salariat, acesta se adresează din nou cu o nouă cerere sau reclamaţie cu acelaşi conţinut, acesta din urmă se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns."