Formulare pe parcursul mobilităţii

1. Contracte: - Contract financiar mobilităţi studiu - Contract financiar mobilităţi plasament / practică 

2. Acord de studii: - Learning agreement for studies - Learning agreement for traineeships 

3. Carta studentului

4. Foaie matricolă (Transcript of Records)

5. Atestat mobilitate

6. Raport narativ (se completează pe platforma Mobility Tool)