Studii postuniversitare - FSS

Domeniul

Specializarea/

Programul de studii

Aprobare a Senatului UEMR

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Asistenţă socială

Asistenţă socială - AS

Da

IF

120

30