Grade didactice II şi I

DPPD are atribuţii în organizarea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, pentru următoarele domenii şi specializări:

 

Specializarea universitară

Domenii preuniversitare

1

Teologie ortodoxă didactică

Religie

Discipline teologice de specialitate

2

Educaţie fizică şi sportivă

Educaţie fizică şi sport

Disciplinele sportive care se predau în secţiile de club sportiv şcolar

3

Asistenţă socială

Cultură civică

Studii sociale

Sociologie, Sociologie - Psihologie

Oratorie şi dezbateri, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Studii europene

4

Admistraţie publică

 

Cultură civică

Studii sociale

Oratorie şi dezbateri, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Studii europene Oratorie şi dezbateri

5

Marketing
şi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Economie;

Educaţie antreprenorială

Pregătire - instruire practică (Economic, administrativ, comerţ şi servicii/ Poştă)

Pregătire - instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Turism)

Pregătire - instruire practică (Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii)

Turism / agroturism, Ecoturism, Artă culinară

Alte discipline opţionale

6

Contabilitate şi informatică de gestiune

Economie;

Educaţie antreprenorială

Informatică

Informatică - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Opţional în domeniul informatică

Tehnologii asistate de calculator

Alte discipline opţionale

7

Informatică industrială

Informatică

8

Inginerie mecanică, Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Ingineria procesării materialelor, Electromecanică, Inginerie economică în domeniul mecanic,  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Educaţie tehnologică

Discipline de specialitate din Colegii Tehnice