Cercetarea ştiinţifică desfășurată în cadrul DPPD

Centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică desfășurată în cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic

1. Tema de cercetare: Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie

Prin contractul Formarea profesorilor debutanţi pentru definitivarea în învăţământul preuniversitar
An universitar: 2016-2017, 2015-2016

2. Tema de cercetare: Educaţia intercultuală: experienţe, politici şi strategii la nivel regional

Prin contractul Banatul - istorie şi multiculturalitate
An universitar: 2016-2017, 2015-2016

3. Tema de cercetare: Consilierea psihpedagocică – abordări de tip eclectic-integrativ

Prin contractul Societatea prosperă atunci când demnitatea şi drepturile oamenilor sunt respectate
An universitar: 2015-2016

4. Tema de cercetare: Educaţia fizică şi sportul - factori determinanţi ai calităţii vieţii

Prin contractul Persoanele cu dizabilităţi- o şansă prin activităţi sportive. În sport toţi suntem la fel.
An universitar: 2014-2015

5. Tema de cercetare: Consilierea educaţională: necesitate, rol şi servicii la nivelul judeţului Caraş-Severin

Prin proiectul VIA – Vocație, interese, autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional
An universitar: 2012-2013

6. Tema de cercetare: Educaţia şi inscluziunea socio-educaţională a  persoanelor dezavantajate social

Prin proiectul BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome
An universitar: 2011-2012, 2012-2013

7. Tema de cercetare: Curriculum educaţional: evoluţie, actualitate şi practică şcolară

Prin proiectul Specialişti în management curricular
An universitar: 2011-2012, 2012-2013

8. Tema de cercetare: Implicaţii socio-economico-politice în educaţia şi curriclumul şcolar

Prin proiectul Sunt cetăţean al Municipiului Reşiţa!
An universitar: 2011-2012

9. Tema de cercetare: Prevenirea eşecului şcolar prin intermediul consilierii psihopedagogice

Prin proiectul Consilere integrativă educaţională - aici şi acum
An universitar: 2011-2012