Taxe pentru studiile psihopedagogice

 Denumire program

Număr ore/credite

Cuantum taxă (lei)

Studii psihopedagogice

Program de formare psihopedagogică – Nivel I – studenţi cu taxă

Şcolarizare – 30 credite

260 lei pe an universitar (se achită în două rate)

Susţinere portofoliu examen final – 5 credite

100 lei

Program de formare psihopedagogică – Nivel I masteranzi

Şcolarizare – 30 credite

320 lei pe an universitar (se achită în două rate)

Susţinere portofoliu examen final– 5 credite

100 lei

Program de formare psihopedagogică – NIVEL I – în regim postuniversitar

35 credite

1500 lei (se achită în două rate)

Program de formare psihopedagogică – Nivel II – în regim postuniversitar

35 credite

1500 lei (se achită în două rate)

Grade didactice

Formare psihopedagogică pentru examenele de definitivare în învăţământ

100 ore

220 lei

Înscriere/Susţinere grad didactic II

 

150 lei

Susţinere colocviu de admitere la gradul didactic I

 

150 lei

Susţinere examen grad didactic I (susţinerea inspecției speciale și lucrării metodico-științifice)

 

200 lei

Echivalare doctorat cu gradul didactic I

 

300 lei

Programe de formare profesională/continuă

Manager proiect

80 ore

450 lei

Expert accesare fonduri europene şi de coeziune

60 ore

350 lei

Formator

60 ore

350 lei

Mentor

60 ore

350 lei

Metodist

40 ore

250 lei

Programe de formare continuă

Taxă de şcolarizare program de formare continuă „Abordări actuale şi de perspectivă în Curriculum, Instruire, Evaluare în activitatea curentă a cadrelor didactice” (90 ore)

90 ore

250 lei

Alte taxe

Recuperări activităţi practice

Program de formare psihopedagogică Nivel I

10 lei/ora de laborator/proiect/lucrări practice

Program de formare psihopedagogică Nivel II

20 lei/ora de laborator/proiect/lucrări practice

Reexaminări şi măriri de notă

Program de formare psihopedagogică Nivel I

50 lei/examen

Program de formare psihopedagogică Nivel II

70 lei/examen

Eliberare programe analitice/fişe de discipline

 

500 lei

Adeverinţe (documente) privind situaţia şcolară pentru foşti studenţi sau absolvenţă, care au finalizat studiile cu cel mult un an în urmă

 

50 lei/pagină

Taxă eliberare duplicat documente de studii

Diplomă de studii

300 lei

Supliment la diplomă

200 lei

Adeverinţă finalizare studii

50 lei