Program de formare psihopedagogică - Nivel I

Nr. crt.

Denumire disciplină

1

Psihologia educaţiei

2

Pedagogie I

3

Pedagogie II

4

Didactica specialităţii: AS+AP+DEI, FIM, TOD, EFS, MK+CIG+ECTS

5

Instruire asistată pe calculator

6

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar I+II: CIG+ECTS+MK, EFS, TOD

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar II: FIM

8

Managementul clasei de elevi

Program de formare psihopedagogică - Nivel II

Nr. crt.

Denumire disciplină

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

3

Consiliere şi orientare

4

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii: FSS, FSE, FIM

5

Managementul organizaţiei şcolare

6

Practică pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar: FIM, FSE, FSS, STPMC