Planuri de învăţământ

Program de formare psihopedagogică Nivel I - Licenţă (studenţi UEMR)

Plan de învăţământ (Ordin MECTS nr. 5745 din 2012) pentru Programul de Formare Psihopedagogică, Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - monospecializare - 3 ani

Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână*

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

An

Sem.

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

 Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

 Pedagogie I:

 - Fundamentele pedagogiei
 - Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

 Pedagogie II:

 - Teoria şi metodologia instruirii

 - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

 6

14

1

1

14

14

28

E

3

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

 Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

 Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

   TOTAL -  Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 Examen de absolvire: Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

* Precizări: Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

Program de formare psihopedagogică Nivel II - Masterat (masteranzi UEMR)

Plan de învăţământ pentru Programul de Formare Psihopedagogică, Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică - absolvenţi de studii universitare 

Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Număr de ore în care se studiază disciplina

Forme de evaluare

Număr de credite

An

Sem.

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 I

 1

14

2

1

28

14

42

E

5

2

 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 I

 2

14

2

1

28

14

42

E

5

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

4

 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar)

 II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

5

 Practică pedagogică ( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

 II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

 Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

6

 Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*:

 - Comunicare educaţională

 - Consiliere şi orientare

 - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

7

 Pachet opţional 2 (se alege o disciplină)*:

 - Sociologia educaţiei

 - Managementul organizaţiei şcolare

 - Politici educaţionale

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

    TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

* Precizări: Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.